KYLA RIPARIP

Waist 11" / 28cm
Hip 14" / 36cm
Apparel S